Konferencija za medije povodom objavljivanja rezultata godišnjeg konkursa

Konferencija za medije povodom objavljivanja rezultata godišnjeg konkursa

Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine, Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Gradske uprave za društvene delatnosti (odsek za kulturu) Grada Niša i konkursa za programe Evropske prestonice kulture

Poštovani,

Pozivamo vas na konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljene analize rezultata ovogodišnjih konkursa koji su bili raspisani za finansiranje projekata i programa u oblasti kulture i savremenog stvaralaštva na više različitih nivoa vlasti, od gradskih konkursa (Beograd, Novi Sad, Niš), preko konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine do konkursa Ministarstva kulture i informisanja. Asocijacija NKSS već šestu godinu za redom vrši monitoring raspodele sredstava na javnim konkursima koji su od izuzetnog značaja za funkcionisanje organizacija koje deluju u polju savremene kulture i umetnosti. Po prvi put ove godine biće predstavljene i analize konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, Gradske uprave za društvene delavnosti (odsek za kulturu) Grada Niša i konkursa za programe u okviru Evropske prestonice kulture.

Na konferenciji ćemo, kroz analizu ovogodišnjih rezultata pomenutih konkursa, ukazati  na probleme, ali i na promene  u procedurama sprovođenja konkursa. 

Ove godine imamo i analizu grupe članova i članica ULUS-a koji su se bavili  Konkursom u oblasti likovne, primenjene umetnosti, dizajna i arhitekture. Asocijacija NKSS će se posebno osvrnuti na veliko kašnjenje u objavljivanju rezultata konkursa Ministarstva kulture i informisanja, drastične razlike u teritorijalnom rasporedu odobrenih projekata na konkursima Ministarstva kulture i informisanja i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, nastavak problematične politike finansiranja kulture Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, a posebno ćemo ukazati na seriju nepravilnosti unutar konkursnih procedura i na još uvek nezavršen tužbeni postupak koji je pokrenut protiv Sekretarijata za kulturu Grada Beograda još 2018. godine.

Na konferenciji će govoriti:

dr Predrag Cvetičanin (Centar za emprijske studije kulture jugoistočne Evrope)

dr Vida Knežević (predsednica upravnog odbora Asocijacije NKSS,)

Branko Milisković (samostalni umetnik, član ULUS-a)

Konferencija će biti održana u Medija centru, Terazije 3, u utorak 7. juna u 13 časova. 

 

Dobrodošli! 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije