ZA DOSTOJANSTVEN RAD U KULTURI!

 

Reakcija na odgovor Ministarstva kulture u vezi zahteva za hitnu objavu rezultata konkursa i raspisivanje konkursa za 2023. godinu

 

Dan nakon početka kampanje „Za dostojanstven rad u kulturi“ koju je pokrenulo više reprezentativnih udruženja (Udruženje likovnih umetnika Srbije ULUS, Stanica – Servis za savremeni ples, Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA, Udruženje baletskih umetnika Srbije UBUS, Udruženje kompozitora Vojvodine – UKV, Udruženje arhitekata Srbije – UAS, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine – SULUV i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je, kršeći zakonski okvir kašnjenjem od više od 6 meseci, rezultate nekoliko konkursa iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2022. godinu (14. oktobra 2022. godine) i najavilo da će konkurse za narednu godinu raspisati odmah nakon usvajanja budžeta za 2023. godinu.

U prvom saopštenju koje je objavljeno u okviru kampanje zahtevali smo hitnu objavu rezultata i pozvali Ministarstvo kulture na odgovornost zbog flagrantnog kašnjenja u sprovođenju konkursne procedure zbog čega je rad velikog broja umetnica i umetnika, udruženja, organizacija i inicijativa u polju savremenog stvaralaštva u potpunosti blokiran. Ministarstvo je rezultate objavilo dan kasnije (ponavljamo 14. oktobra 2022. godine za programe koji treba da se realizuju do kraja 2022. godine) ne osvrnuvši se na sopstvenu odgovornost za nesavesno postupanje pa je čak navedeno da su konkursne procedure sprovedene transparentno i u skladu sa zakonskim procedurama. Ovde je važno istaći da je većina konkursa zatvorena do 1. aprila 2022. godine, a da na je sajtu Ministarstva u raspisu svakog konkursa navedeno da će rezultati biti objavljeni najkasnije 60 dana nakon zatvaranja konkursa. Čak i da su svi rokovi ispoštovani, jasno je da je aktuelni kalendar sprovođenja konkursa potpuno neadekvatan, jer blokira umetničku produkciju u prvoj polovini godine. Upravo je to bila osnovna tema prvog saopštenja kampanje sa osvrtom na aktuelnu situaciju i predlogom unapređenja kalendara koji bi značajno olakšao rad svim akterima u polju kulturu.

Ministarstvo u svom komentaru u potpunosti ignoriše predloge reprezentativnih udruženja i Asocijacije NKSS i navodi da će konkurse za 2023. godinu raspisati nakon usvajanja budžeta za 2023. godinu. Budžet se usvaja početkom godine za tekuću godinu što znači da će svoju lošu praksu realizacije konkursa u prvoj polovini godine, bez ikakve odgovornosti prema radu aktera u polju kulture, Ministarstvo nastaviti i u narednoj godini. Naš zahtev (uz adekvatnu argumentaciju) odnosi se na realizaciju konkursnih procedura do kraja ove godine za programe planirane u 2023. godini. Tražimo od nadležnog Ministarstva da još jednom s pažnjom pogleda saopštenja, da uspostavi komunikaciju sa akterima u polju kulture i da se u svom postupanju i radu vodi prvenstveno potrebama svih koji rade i stvaraju u polju kulture.

Ponavljamo:

-Za prijem, obradu i žiriranje konkursnih prijava nije potrebno imati utvrđen budžet za kulturu (na šta ukazuje i uobičajena praksa MKI, prema kojoj se konkursi raspisuju bez navođenja opredeljenog ukupnog budžeta za finansiranje projekata).

-Predviđeno vreme za rad komisija koje žiriraju projekte je 60 dana, što se zajedno s periodom trajanja konkursnog poziva uklapa u poslednji kvartal tekuće godine;

-Zakonski predviđeno vreme za žiriranje pristiglih prijava je i više nego dovoljno i stoga nema opravdanja za kašnjenja u objavi rezultata;

-Propozicije konkursa i kriterijumi za ocenu konkursnih prijava su već utvrđeni za 2023. godinu (za naredne cikluse ih svakako treba unaprediti);

Iznova zahtevamo hitno sprovođenje javnih konkursa do početka godine! Iznova zahtevamo odgovorno postupanje nadležnog Ministarstva u interesu svih aktera u polju kulture!