Počinje program savetodavne podrške za radnice u kulturi, umetnosti i kreativnim industrijama!

Od 15. decembra 2022. do 1. juna 2023. godine radnicama u kulturi, umetnicama, preduzetnicama u sektoru kreativnih industrija i drugim angažovanim ženama u polju umetnosti biće na raspolaganju besplatna savetodavna podrška u oblastima PR i digitalnog marketinga, i finansijskog menadžmenta i računovodstva. 

Program je pokrenut u okviru projekta ,,Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“, nakon istraživanja u kome je učestvovalo više od 250 ispitanica, radnica u kulturi, umetnosti i kreativnim industrijama. Tim projekta je na osnovu rezultata istraživanja i održanih seminara za podizanje kapaciteta mapirao dve oblasti u kojima je radnicama u kulturi potrebna najveća podrška. Pozivamo koleginice iz sektora kulture u Srbiji da iskoriste ovu priliku i dobiju odgovore na pitanja i nedoumice iz ovih oblasti, kako bi unapredile svoj rad, vidljivost, razumevanje ovih važnih polja rada u kulturi.

Tim konsultanata/kinja biće angažovan određeni broj sati svakog meseca da odgovara na pitanja i pomaže oko konkretnih nedoumica putem email-a ili Zoom sastanaka dva puta mesečno u unapred dogovorenim terminima. Tačne termine Zoom otvorenih vrata objavljivaćemo na društvenim mrežama organizatora projekta.

Email adrese za slanje pitanja i dilema konsultantima/kinjama su:

pr_konsultacije@femix.info

Mladen Savković, konsultant iz oblasti PR-a i digitalnog marketinga

finansije_konsultacije@femix.info

Nataša Todorović, konsultantkinja iz oblasti finansijskog menadžmenta i računovodstva

Platforma će u prva dva meseca (decembar – januar) biti u pilot, eksperimentalnoj fazi nakon čega će na osnovu tog iskustva biti uvedene izmene u način rada savetodavnog tima. U tom smislu, molimo za razumevanje i fleksibilnost, kao i za solidarnost: usluge se ne mogu koristiti za duže i obimnije konsultacije koje zahtevaju kontinuirano praćenje određenog projekta ili organizacije, već za kratkoročne, konkretne i specifične nedoumice i pitanja. Želimo da podržimo što veći broj koleginica iz sektora te konsultanti/kinje neće moći da se fokusiraju samo na jedno pitanje / projekat / organizaciju veći broj sati mesečno.

Aktivnost sprovode Asocijacija Nezavisna kulturna Scena Srbije, Kolektiv mladih žena FEMIX, Pobunjene čitateljke, Kulturanova, Centar za empirijske studije Jugoistočne Evrope, Millennium, Studio 6 i Elektrika uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i Ministarstva kulture u okviru projekta „Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“.