Poziv na konferenciju SHAKIN’ projekta

Poziv na konferenciju SHAKIN’ projekta

In from the margins – Sharing footnotes of subaltern knowledge and practices:
Questioning North-South relations and ethics of international collaboration

Beograd, 26.06-28.06.2023.

Konferenciju In from the margins – Sharing footnotes of subaltern knowledge and practices: Questioning North-South relations and ethics of international collaboration, koja će se održati u Beogradu u periodu od 26.06. do 28.06.2023, organizuje Unesko Katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu u saradnji sa Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije.

CEO DETALjAN POZIV (klik na link)

 

Otvoreni poziv za prijavu radova koji će biti prezentovani u toku trajanja konferencije

Poziva se globalna zajednica kulturnih aktivista/kinja, istraživača/ica, naučnika/ica, nastavnika/ica, umetnika/ica i kulturnih radnika/ica, da dostave svoje ideje i sažetke za ovu konferenciju, njene radionice i druge oblike prezentacija. Pozdravljamo širok spektar doprinosa koji prevazilaze klasične akademske radove, pružajući direktnu podređenu ili aktivističku perspektivu (iskustva, predlozi projekata, umetnički radovi, obrazovne prezentacije i radionice, mere politike, itd.). Obrasci uključuju, ali nisu ograničeni na:

1. refleksijski i/ili istraživački radovi koji daju teorijske i empirijske uvide (sa stanovišta različitih disciplina ili prekoračenja disciplinskih okvira: kulturne politike, studija kulture i medija, komunikologije, filozofije, sociologije, menadžmenta u kulturi…)
2. umetnički i praktični pojedinačni ili saradnički radovi (fotografija, video, performansi, predavanja/performansi, manifesti, instalacije, kurirana multimedija, itd.)
3. pedagoški formati, formati za obuku i učenje koji istražuju različite dimenzije procesa nastave i učenja koji se bavi subalternim znanjem, dekolonizirajući univerzitet i njegove oblike nastave i učenja…

Aplikacija postupak

Podnošenje predloga: do 1. aprila 2023. godine do 00 časova po srednjeevropskom vremenu
Odluke o prihvatanju predloga: do 20.04.2023
Prijava za konferenciju: do 20.05.2023

Molimo pošaljite svoj sažetak (maks. 300 reči bez referenci ili slika), kratku biografiju (maks. 100 reči) i svoju afilijaciju u jednom PDF fajlu na shakin.conference@arts.bg.ac.rs.
Apstrakti za istraživačke radove moraju jasno navesti vaša istraživačka pitanja, teorijski okvir, metodologiju i najviše 5 ključnih reči. Apstrakti za radionice, umetničke radove i druge oblike prezentacije treba da jasno navedu teme koje su u fokusu, kao i metode, format prezentacije, uključujući 5 ključnih reči.

U skladu sa vrednostima SHAKIN’ projekta registracija je besplatna.
Troškove smeštaja i puta treba da pokriju učesnici.
Zvanični jezik konferencije je engleski, ali bi srpski bio moguć za određene radionice i umetnička dela.


SHAKIN’ – Sharing subaltern knowledge through international cultural collaborations – Erasmus + projekat uvodi pojam “sublatern knowledge” koji se odnosi na znanja koja dolaze iz prakse, sa nezavisne scene, znanja koja se grade i razmenjuju, a koja se još uvek ne nalaze u redovnom kurikulumu fakulteta i univerziteta, sa idejom da dođe do razmene ovih znanja između zvaničnih akademskih institucija i nezavisne scene. NKSS u ovom projektu učestvuje kao neakademski partner, zajedno za Muzejem ženske istorije u Stokholmu i LABA iz Francuske. Partneri u projektu su Univerzitet u Lionu (Francuska) (nosilac projekta), Univerzitet umetnosti u Beogradu (Srbija), Bauhaus-Universitaet Weimar (Nemačka), NKSS (Srbija), Stockholms Kvinnohistoriska (Švedska), le LABA (Francuska).

Više o konceptu i aktivnostima možete saznati putem online prezentacije projekta.