Saopštenje povodom premeštanja pozorišta Boško Buha i napada na organizaciju KROKODIL

POZIVAMO GRAD BEOGRAD, MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE I DRUGE NADLEŽNE INSTITUCIJE  DA SE AKTIVNO UKLJUČE U ZAŠTITU POZICIJE SVIH AKTERA KULTURNE SCENE SRBIJE

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije oštro osuđuje nedavne događaje koji ozbiljno ugrožavaju položaj kulturnih radnika i radnica, umetnika i umetnica u Srbiji i poziva nadležne na odgovornost i hitnu reakciju u smeru zaštite prava i dostojanstva naših koleginica i kolega ali i javne imovine grada Beograda.

Ponovo (ne)radi BUHA

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije oštro osuđuje pokušaj gradske uprave da pozorište Boško Buha premesti na drugu lokaciju. U potpunosti stojimo uz zahteve kolektiva pozorišta i zahtevamo da nadležne institucije i grad Beograd u najhitnijem roku razreše nastale pravne „greške“, završe rekonstrukciju pozorišta i omoguće kolektivu da se vrati i nastavi sa radom u zgradi pozorišta na Trgu Republike. Tražimo i da nadležne institucije utvrde odgovornost za nastalu situaciju i pokrenu postupke u skladu sa zakonom. Imovina u vlasništvu grada ne može „greškom“ da se otuđuje u korist privatnih firmi i svi koji su svojim činjenjem ili nečinjenjem učestvovali u ovom slučaju treba da odgovaraju pred zakonom.

KROKODIL – ugrožena vrsta Srbije

Rastuća politička nestabilnost i društvene podele doveli su do agresije i šovinizma koje su najskorije osetile naše kolege i koleginice iz udruženja KROKODIL čije su prostorije napadnute, a imovina vandalizovana, nakon što su organizovali javnu i prijavljenu akciju čišćenja dečijeg parka i uklanjanja murala sa proratnom porukom. Količina i vrste pretnji koje su nakon toga dobili svedoči o tome da su, pored elementarnih ljudskih prava, ugroženi njihova bezbednost i životi.

Nedavno smo skrenuli pažnju javnosti na apsolutnu dominaciju i kontrolu partijskih struktura na vlasti u procesu donošenja odluka vezanih za kulturne politike grada Beograda, na netransparentan rad Serkretarijata za kulturu grada Beograda, na samovolju partijskih struktura na vlasti u vezi sa odlučivanjem o javnim gradskim budžetima za kulturu, javnim institucijama i javnoj infrastrukturi grada Beograda i potpunoj isključenosti struke, stručnih tela i predstavnika svih aktera u kulturnom životu grada iz procesa donošenja odluka.  Situacija sa pozorištem Boško Buha upravo je rezultat ovakve samovolje i nemara prema našim institucijama, našem nasleđu, svim radnicama i radnicima u kulturi, umetnicama i umetnicima ali i građanima Beograda. Napad i nasilje nad prostorijama i našim koleginicama i kolegama iz udruženja Krokodil rezultat su opšte atmosfere koja se nemarom nadležnih gradi u polju kulture grada i republike.

Zahtevamo da se zaustavi praksa zanemarivanja potreba i problema aktera kulturne scene Srbije, bilo da deluju u sektoru nezavisne ili institucionalne kulture, i da se stvore uslovi za neometan, bezbedan, slobodan i dostojanstven rad aktera domaće kulturne scene. Stojimo solidarno sa našim koleginicama i kolegama iz udruženja Krokodil i tražimo da se utvrde i procesuiraju počinioci nasilja a da se našim koleginicama i kolegama obezbede adekvatni uslovi za neometan rad.

Pozorište Boško Buha je pozorište svih zaposlenih, kolektiva, tehnike, glumaca, pozorište svih građana Beograda, naše pozorište i ne može se „greškom“ otuđiti niti se ljudi i radni kolektivi mogu izmeštati sa lokalcije na lokaciju kako kome padne na pamet. Boško Buha je naše pozorište i hitno treba da se vrati u rekonstruisanu zgradu na Trgu Republike. Borićemo se za svoje institucije kulture i za javno dobro grada Beograda i poručujemo koleginicama i kolegama: U ovoj borbi niste sami!!

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije