Foto: Lidija Antonović

Foto: Lidija Antonović

Foto: Lidija Antonović

Održan javni protestni skup ispred Ministarstva kulture!

Danas je ispred zgrade Ministarstva kulture održan protestni skup na koji je Asocijacija
Nezavisna kulturna scena Srbije pozvala povodom rezultata konkursa ovog Ministarstva.
Zamenik predsednice Upravnog odbora Asocijacije NKSS, Aleksandar Gubaš, otvorio je
forum: “Mi, akteri i akterke kulturne scene i zainteresovani pojedinci i pojedinke danas
stojimo zajedno kako bismo glasno pozvali Ministarstvo kulture na odgovornost za kršenje
zakona, konkursnih procedura, netransparentnost u većini aspekata rada, snižavanje
budžeta i lošu raspodelu sredstava.”
Na forumu je pročitan i proglas NKSS-a koji možete pronaći na ovom linku.
Tokom prethodnih dana, a nakon izdavanja proglasa NKSS-a Ministarstvo je pozvalo
predstavnike Asocijacije NKSS na sastanak, koji će biti održan sutra, u petak 9. juna.
Forum je poslužio i da se detaljnije artikulišu zahtevi koji će sutra biti izneti Ministarstvu
kulture. Ti zahtevi obuhvataju:
– Zahteve koji se odnose na konkurs Ministarstva kao mehanizma podrške akterima
kulturne scene (transparentnu komisiju i javnost njenog rada, obrazloženja rezultata
konkursa, reprezentativnost komisije u pogledu poznavanja savremene umetničke
scene, itd);
– Zahtev da postoji rok žalbe na rezultate konkursa, koje treba da rešava samo
Ministarstvo, a ne nadležni Sud, čijom se odlukom ne može osporiti legitimnost
samog konkursnog procesa;
– Zahtevi da se ukine diskrecioni fond Ministra kulture, kojim se netransparentno
distribuiraju sredstva građana i građanki Srbije.
– Zahtevi da se odgovori na potrebu za strukturnom višegodišnjom podrškom
organizacijama civilnog sektora u kulturi (kao što to rade Vlade država u okruženju);
– Zahtevi da se osmisle brzi mehanizmi za nivelisanje situacije koja će nastati ako se
ostane na trenutnim rezultatima konkursa. U suprotnom je konkursni proces potpuno
obesmišljen kašnjenjem i ovakvim rezultatima, te je potrebno u potpunosti poništiti
rezultate konkursa;
– Zahtevi za učešće aktera iz polja kulture u procesima odlučivanja za pitanja koja ih
se tiču, (npr. oformljavanje tima u samom Ministarstvu koji je nadležan za rad sa
udruženjima, kako reprezentativnim, tako i nezavisnim i koji bi bio direktna linija za
komunikaciju i zajedničko rešavanje određenih problema);
– Kada se govori o finansijama za kulturu, potrebno je insistirati da budžet za kulturu ne bude ispod 1% ukupnog budžeta zemlje, s obzirom da je ove godine 0.72% ukupnog budžeta (a prošle godine je bio 0.78%).
Zaključeno je da se pritisak mora nastaviti, a Asocijacija NKSS će i tokom današnjeg i
sutrašnjeg dana prikupljati i predloge zahteva koji budu stizali na mejl adresu Asocijacije (koordinator@nezavisnakultura.net), čime će verovatno biti proširena ova lista.