Foto: Irena Čučković

Foto: Irena Čučković

Održan sastanak predstavnica Asocijacije NKSS i Ministarstva kulture

Na poziv Ministarstva kulture u petak 09. juna održan je dvosatni sastanak predstavnica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) i Ministarstva kulture kome su u ime Asocijacije prisustvovale Vida Knežević, Ivana Branković, Marijana Cvetković i Milica Pekić dok su u ime Ministarstva kulture na sastanku učestvovali potpredsednica Vlade i ministarka kulture Maja Gojković, šef kabineta potpredsednice Vlade i ministarke kulture Branislav Maričić, pomoćnik ministarke za savremeno stvaralaštvo Radovan Jokić,  sekretar ministarstva Vukica Kilibarda, i viši savetnik Marjana Jeremić.

Predstavnice Asocijacije NKSS su svim prisutnima dostavile dva dokumenta:

  1. Predlog procedure za realizaciju konkursa koji je pripremila Asocijacija NKSS i
  2. Spisak zahteva različitih aktera u kulturi iznetih na otvorenom protestnom forumu održanom ispred zgrade Ministarstva u četvrtak 08. juna na poziv Asocijacije NKSS

Oba dokumenta koja su predata na sastanku nalaze se na linkovima iznad.

Izneti zahtevi su tokom razgovora dodatno obrazloženi. Predstavnice Asocijacije NKSS predočile su niz problema i teškoća sa kojima se suočavaju akteri nezavisne scene, ukazale su i na sistemske probleme u sektoru kulture. Razgovaralo se i o mogućnostima izmene konkursnog kalendara, potrebama izmena delova Zakona o kulturi, potrebama kontinuiranog dijaloga sa predstavnicima svih aktera u kulturi i otvorenog i transparentnog rada Ministarstva kulture.

Zahtevi koji se tiču hitne reakcije na rezultate nedavno završenog konkursa (poništavanje rezultata konkursa za oblast umetničke igre kao i podizanje iznosa svim odobrenim projektima na konkursu u oblasti rada sa decom i mladima na minimalnih 250.000 rsd) su odbijeni uz obrazloženje da aktuelni zakoni onemogućavaju bilo kakvu intervenciju na već doneta i usvojena rešenja.

U narednim nedeljama od Ministarstva kulture očekujemo komentare i predloge rešenja svih pojedinačnih zahteva u pisanoj formi sa predlozima narednih koraka. Dobijene komentare i predloge ćemo odmah po prispeću javno objaviti kako bi svi zainteresovani akteri u polju kulture imali uvid u tok dijaloga sa Ministarstvom kulture.

 

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

Beograd, 09. jun 2023. godine