Foto: Katarina Dragonjić

Održan četvrti javni forum ispred Ministarstva kulture

Danas, 29. septembra u 13.30, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije organizovala je četvrti po redu protestni forum ispred Ministarstva kulture. Umetnici i umetnice, kulturne radnice i radnici okupljeni danas u Vlajkovićevoj ulici podsetili su javnost na zahteve koji se odnose na predloge za razvoj konkursnih procedura koja bi omogućila transparentnu i odgovornu distribuciju javnih sredstava i na problem konkursnih kalendara koji onemogućavaju rad u polju umetnosti i kulture tokom čitave godine.

Analize koje je sproveo stručni tim NKSS pokazale su gotovo neverovatne zloupotrebe u raspolaganju sredstvima iz javnog budžeta. Na primer, u periodu od 20 18 – 2023. godine Ministarstvo kulture i Sekretarijat za kulturu Beograda podržali su 336 projekata “fantomskih” organizacija koje nemaju prethodne aktivnosti, koje se ne bave kulturom, koje su osnovane neposredno pred konkurs ili čiji su računi u blokadi – u ukupnom iznosu od preko 220 miliona dinara. Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine, u istom ovom periodu, organizacije iz Beograda dobile su iz pokrajinskog budžeta preko 207 miliona dinara. Tri “predatorske” organizacije “Zillion films” Lazara Ristovskog (88 miliona dinara), “Beogradski festival igre” Aje Jung (87,7 miliona dinara) i “Rasta International d.o.o”. Emira Kusturice (36,6 miliona dinara) dobile su u prethodnih pet godina više od 200 miliona dinara na konkursima Ministarstva kulture, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Sekretarijata za kulturu Beograda gde je većina drugih organizacija dobijala grantove u iznosu od 150 do 500 hiljada dinara.

Ozbiljan strukturni problem predstavlja dodeljivanje sredstava mimo konkursa na osnovu diskrecionog prava ministra kulture. U odgovoru Ministarstva kulture na zahtev da se ovaj fond ukine, navedeno je da to nije moguće, jer se radi o sredstvima koja se dodeljuju “izuzetno važnim projektima” koje “nije bilo moguće unapred planirati” i “za hitne intervencije i radova koji se mogu pojaviti tokom godine usled nepredviđenih okolnosti, elementarnih nepogoda i slično”. Kada smo dobili podatke o dodeljenim sredstvima na osnovu diskrecionog prava, pokazalo se da ništa od ovoga nije tačno, već da se radi o paralelnom “konkursu bez konkursa” preko koga su finansirani redovni programi, festivali, filmski izdavački projekti. Analizom je utvrđeno da je preko 50 miliona iskorišćeno za finansiranje redovnih i već planiranih programa i gostovanja, preko 140 milona za produkcije novih programa, otkup radova i nabavke u institucijama, preko 70 miliona za finansiranje postojećih izdavačkih projekata i produkcije filmova, već podržanih kroz konkurse i tek nešto više od 15 miliona na ostale projekte, među kojima su i neki koji bi se mogli smatrati neplaniranim i hitnim. Ovim sredstvima je u 2022. i 2023. godini, podržan 231 projekat u ukupnom iznosu od 280 miliona dinara kroz potpuno netransparentan proces pogodbe sa Ministarstvom kulture i samom ministarkom Majom Gojković.

Imajući sve ovo u vidu Asocijacija zahteva razvijanje i poštovanje konkursnih procedura koje bi omogućile transparentnu i odgovornu distribuciju javnih sredstava i hitno raspisivanje konkursa koji bi se morali realizovati, do kraja ove godine za programe planirane za 2024. godinu i time omogućio rad u polju umetnosti i kulture u prvoj polovini godine.