Poziv za finansijskog admistratora/ku (pola radnog vremena)

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je udruženje koje funkcioniše kao saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji. Delovanje Asocijacije NKSS usmereno je na jačanje kapaciteta aktera u sektoru nezavisne kulture, na decentralizaciju kulture u Srbiji, kao i na uspostavljanje regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi. Više o NKSS-u pogledajte na sajtu: nezavisnakultura.net

Asocijacija NKSS traži osobu koja će obavljati dužnosti finansijske administracije i upravljanja finansijama, za poziciju na pola radnog vremena. 

Ova osoba će se pridružiti kolektivu kancelarije NKSS koji se trenutno sastoji od koordinatorke mreže, programske koordinatorke i koordinatorke komunikacija Asocijacije. Predviđeni početak angažmana je 15. jul, uz plaćen probni period. Radni angažman podrazumeva ugovor o delu i mesečnu nadoknadu u iznosu od 60.000 dinara neto.

Detalji poziva

Pozicija podrazumeva administrativni rad za potrebe knjigovodstva i za potrebe projektnog finansijskog izveštavanja. Administrativni rad obuhvata prikupljanje i vođenje evidencije o prihodima i rashodima, ažuriranje postojećeg sistema tabela i dokumentacije. Administrator/ka vrši plaćanja, rukovodi blagajnom, komunicira sa knjigovođom i obavlja poslove sa bankom. Vodi evidenciju o trošenju budžeta aktivnosti po projektima i blagovremeno priprema finansijske izveštaje za donatore ili partnere na projektima u saradnji sa koordinatorima projekata. U saradnji sa koordinatorkom mreže, finansijska administrator/ka prati stanje finansija, donosi odluke vezane za budžetiranje aktivnosti i planira finansijsku održivost za naredni period. 

Za poziciju je potrebno (u)poznavanje strukture i dinamike projektnog finansiranja aktivnosti u kulturi, kao i konteksta delovanja nezavisne kulture, ili civilnog sektora uopšte. Iskustvo u upravljanju i administriranju finansija je velika prednost. Potrebno je da osoba samostalno organizuje svoje radne zadatke, kao i da sarađuje i komunicira sa koleginicama. 

Asocijacija neguje principe rada bazirane na horizontalnosti i jednakoj uključenosti svih. Zaposleni u kancelariji Asocijacije mogu se, prema svojim afinitetima, priključivati različitim radnim, programskim i drugim procesima koji im mogu biti korisni ili zanimljivi. Rad je organizovan tako da se dva dana nedeljno radi od kuće, a tri dana iz kancelarije, u zajedničkom radnom prostoru u Kulturnom centru Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd. Kolektiv je fleksibilan i trudi se da radne uslove prilagođava potrebama svih.

Konkurs je otvoren do 27. juna 2024. godine, a odabrani kandidati biće pozvani na razgovor u nedelji između 1. i 5. jula. 

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem kolektivu, pošaljite nam svoju biografiju na mail koordinator@nezavisnakultura.net.