Telo upravljača

Tela upravljanja Asocijacije NKSS su Skupština i Upravni odbor.

Skupštinu čine predstavnici redovnih članica Asocijacije NKSS i najviše je telo upravljanja.

Upravni odbor ima sedam članova, izabranih odlukom Skupštine na mandat od dve godine.

Članovi Upravnog odbora su: Vida Knežević (predsednica), Marko Pejović (zamenik predsednika), Ivana Branković, Dušan Vulić, Vladimir Đurić,  Aleksandar Gubaš  i Maja Ćurčić.