Telo upravljača

Tela upravljanja Asocijacije NKSS su Skupština i Upravni odbor.

Skupštinu čine predstavnici redovnih članica Asocijacije NKSS i najviše je telo upravljanja.

Upravni odbor ima sedam članova, izabranih odlukom Skupštine na mandat od dve godine.

Članovi Upravnog odbora su:

Vida Knežević (predsednica) Kontekst kolektiv,

Marko Pejović (potpredsednik) Grupa Hajde da…,

Ivana Branković (članica) PhotoExpo,

Dušan Vulić (član) PATOS,

Aleksandar Gubaš (član) Knjigoskop,

Ana Vrbaški (članica) Otvoreni krug Novi Sad,

Kaća Dimitrijević (članica) Fakiri sa juga