Intro title

Telo upravljača

Fotografija: Luka Knezevic Strika

Tela upravljanja Asocijacije NKSS su Skupština i Upravni odbor.

Skupštinu čine predstavnici redovnih članica Asocijacije NKSS i najviše je telo upravljanja.

Upravni odbor ima sedam članova, izabranih odlukom Skupštine na mandat od dve godine.

Članovi Upravnog odbora su:

Ivana Branković (predsednica) PhotoExpo,

Aleksandar Gubaš (potpredsednik) Knjigoskop,

Vida Knežević (članica) Kontekst Kolektiv,

Marko Pejović (član) Grupa Hajde da…,

Ivana Jovanović Arsić (članica) Kulturis,

Jovana Jankov (članica) Beldocs,

Kaća Dimitrijević (članica) Fakiri sa juga