Produžen konkurs za prijem novih članova u Asocijaciju NKSS

prva

Konkurs za prijem novih članova

 

Pozivamo sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedince koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu iz Statuta NKSS, da se prijave za prijem u Asocijaciju.

Rok za slanje prijava na konkurs je produžen do 15. oktobra 2016. godine

Zainteresovani kandidati za članstvo treba da dostave uredno popunjene prijave, nakon čega će se glasanje o prijemu novih članova održati na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije 28-30. oktobra 2016. godine u Smederevu. Rezultati prijema novih članova biće objavljeni na web strani Asocijacije najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.
Potrebno je poslati prijave na adresu koordinator@nezavisnakultura.net. Prijave treba da sadrže pristupnicu i dve preporuke. Formular i detaljne informacije možete naći ovde.
Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

OPŠTI USLOVI O ČLANSTVU (izvod iz Statuta NKSS)
Član 8.
Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:
1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine prepristupanja Udruženju;
2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;
3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;
4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenoglica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnim potpisom;
5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem novečlanice u Udruženje.

Član 9.
O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku oprimanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.
Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 10.
Prava članica Udruženja su:
1)da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicamai Skupštinama Udruženja;
2)da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;
3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;
5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja plasirajusvoje informacije, programe i inicijative;
6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi (učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd)

DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:

1) da realizuje programske aktivnosti u polju nezavisne kulture najmanje pet godina pre pristupanja Asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije;
2) da je do podnošenja prijave vodio ili učestvovao u realizaciji najmanje tri projekta relevantna za unapređivanje nezavisne kulture u Srbiji.

Kontakt za dopunske informacije: koordinator@nezavisnakultura.net i telefonom 062/1357111 (11–15h radnim danima).