Saopštenje NKSS – Kultura u protestu

logo-kultura-u-protestu

S A O P Š T E NJ E   NKSS

KULTURA U PROTESTU

Beograd, 15.10.2013.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) započinje kampanju “Kultura u protestu” kojom skreće pažnju na nezamenljiv značaj nevladinog sektora u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji i potrebu njegovog potpunog priznanja kroz dugoočekivani strateški plan razvoja kulture, zakonodavne reforme i druge najavljene dugoročne i konkretne mere kulturne politike.

Pozdravljamo prve poteze Ministarstva kulture i informisanja Srbije koji se odnose na ozdravljenje urušenih institucija kulture, uspostavljanje transparentnosti njihovog rada i departizaciju, ali istovremeno očekujemo puno poštovanje Zakona o kulturi i u delu koji nalaže ravnopravnost svih aktera koji učestvuju u ostvarenju opšteg interesa u kulturi, uključujući organizacije koje pripadaju vaniinstitucionalnoj sceni i rade neprofitno.

Kampanjom “Kultura u protestu”, koju ćemo realizovati narednih mesec dana širom Srbije, pozivamo stoga nadležne na svim nivoima, a pre svega Ministarstvo kulture i informisanja, na započinjanje dijaloga o rešavanju nagomilanih problema koji će dovesti do konačnog priznanja značaja nezavisne kulturne scene i omogućiti iskorišćavanje njenog ogromnog potencijala za dalji razvoj celokupnog kulturnog života, ali i edukacije, stvaranja nove publike i unapređenja imidža države u svetu.

Na to i nas iz NKSS, i Ministarstvo kulture, obavezuje i Protokol o saradnji koji smo potpisali u januaru 2011. godine, kao prvi korak u dijalogu o rešavanju problema koji prete opstanku nezavisne kulturne scene. Reč je o najvitalnijem delu savremenog kulturnog stvaralaštva koji godišnje produkuje više od 1.500 programa, popunjavajući prazninu koju za sobom ostavljaju glomazne i trome institucije kulture, koje pritom troše najveći deo inače sramno skromnog budžeta koji Srbija odvaja poslednjih godina za kulturu.

Za razliku od institucionalnog sektora, nama nije potrebna profesionalizacija, budući da 80 odsto članova naših organizacija čine visokoobrazovani profesionalci. Nije nam potrebna ni departizacija, jer iza nas ne stoje bilo kakve stranke i druge interesne grupe. Ne nedostaju nam ni ideje, jer zbog neodgovarajuće kulturne politike i neadekvatne podrške nismo u mogućnosti da realizujemo ni deseti deo postojećih. Potrebni su nam, međutim, ravnopravni uslovi rada zasnovani na jasnim kriterijumima kvaliteta i raspodele sredstava u kulturi u skladu sa doprinosom njenom razvoju.

Kampanja “Kultura u protestu” biće realizovana do 10. novembra u gradovima širom Srbije u vidu programa 12 organizacija koji preispituju poziciju i ulogu nezavisnih umetnika i radnika u kulturi i umetnosti, uz kritički osvrt na aktuelnu situaciju i marginalizaciju savremene umetničke produkcije. Reč je o programima koji su odabrani na internom konkursu NKSS, u okviru projekta “Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, razvojna faza 3”, podržanog od Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.

U programu učestvuju Kulturni centar Rex, DAH teatar Centar za pozorišna istraživanja, Teatar Mimart, Plavo pozorište, Poezin, Cirkusfera i Udruženje Kreativno usmereno rešavanje situacije (KURS) iz Beograda, Multimedijalni centar Led art iz Novog Sada, Kroz prozor Fabrika iz Zrenjanina, Kulturni centar Lift iz Čačka i udruženja građana “MillenniuM” iz Kragujevca i “Photo Expo” iz Aradca, u saradnji sa brojnim organizacijama – članicama NKSS iz drugih gradova širom zemlje.

Program kampanje “Kultura u protestu” biće objavljivan kontinuirano narednih mesec dana. Više informacija o NKSS moguće je naći na sajtu Asocijacije: www.nezavisnakultura.net
Upravni odbor Asocijacije NKSS