POZIV NA PREZENTACIJU I JAVNU DISKUSIJU: Magacin u Kraljevića Marka – model prostora za savremenu nezavisnu produkciju

facebook-magacin

BEOGRAD – Petak, 13. februar 2015. 14.30 h, Magacin, Kraljevića Marka 4.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) predstaviće predlog novog modela za korišćenje prostora Magacina, koji ima za cilj da Beograd, poput mnogih gradova u regionu i svetu, prvi put dobije kulturni centar za programe nezavisnih grupa i pojedinaca u oblasti savremene kulture i umetnosti. Na prezentaciju i javnu diskusiju pozvani su i gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević i v.d. direktor DOB-a Marko Stojanović.

Iako je prostor Magacina još 2007. godine namenjen stvaranju alternativnog centra nezavisne kulture u oblasti savremene umetnosti, od samog početka organizacije koje ga koriste suočavaju se sa proceduralnim problemima koje otežavaju ili onemogućavaju njihov rad. Vodeći se prvobitnim idejama formiranja ovog centra kao što su otvorenost i dostupnost velikom broju kulturnih radnika, zajednički rad, deljenje prostora i stvaranje podsticajnog okruženja za kulturnu produkciju, Asocijacija NKSS pokreće javnu raspravu o novom modelu za korišćenje prostora Magacina i poziva nadležne da partnerski pristupe rešavanju ovog problema.

Predvidjeno je da predstavljanje novog modela korišćenja prostora prati i podsećanje na prvobitnu ideju gradskih vlasti i Doma omladine Beograda o njegovoj nameni, koja od 2007. do sada nije realizovana. Biće predstavljeni i primeri dobre prakse iz regiona, poput Pogona, Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, kao i pravne mogućnosti za rešavanje neregulisanog statusa Magacina i problema nedostatka prostora za nezavisne aktere savremene kulture.

Predlog modela za korišćenje prostora Magacina zasnovan je na principu otvorene platforme za izvođenje programa organizacija nezavisne kulture. Objavljen je na blogu magacin2015.wordpress.com i dostupan za komentare zainteresovanih, čime je obezbeđeno da proces zagovaranja za prostor bude javan i transparentan.

Predlog Asocijacije NKSS podrazumeva i uspostavljanje programske saradnje sa Domom omladine u skladu sa osnovnim kriterijumima kreiranja njegovog programa (inovativnost, aktuelnost, kvalitet i dostupnost mladima).

Osnovna funkcija Magacina bila bi da kroz korišćenje prostora obezbedi podršku organizacijama i pojedincima za programe kulture i mladih i realizaciju događaja iz svih disciplina savremene kulture i umetnosti (izložbe, pozorišne i plesne predstave, predstave novog cirkusa, koncerti, predavanja, javne tribine i drugo). Prostor bi služio i za produkciju, probe, umetničke rezidencije, radionice, seminare, obuke, sastanke… Resursi bi se koristili po principu otvorenog kalendara i javnog konkursa, na osnovu unapred predviđenih uslova korišćenja.

Preliminarni program:
1. Kratki istorijat inicijative za oživljavanje prostora Magacin
Marijana Cvetković, Stanica servis za savremeni ples (potvrđeno)

2. Primer dobre prakse:
POGON Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Emina Višnić, direktorka (potvrđeno)

3. Prezentacija novog modela za korišćenje prostora Magacina
Milica Pekić, predsednica Upravnom odbora Asocijacije NKSS (potvrđeno)

4. Postojeće prakse ustupanja prostora

5. Dom omladine Beograda – institucija koja upravlja Magacinom
Marko Stojanović, v.d. direktor(učešće nije potvrđeno)

6. Grad Beograd, gradski sekretarijat za kulturu
Vladan Vukosavljević, Sekretar za kulturu grada Beograda (potvrđeno)

 

Slučaj MKM (2007-2015)

Magacin u Kraljevića Marka u Beogradu, nekadašnje skladište izdavačke kuće Nolit, deluje od 2007. godine kao programski prostor pod upravom Doma omladine Beograda. MKM je ustupljen DOB-u bez zakupa od Javnog preduzeća “Poslovni prostor” sa idejom da postane alternativni kulturni centar nezavisne kulture. Taj projekat je predstavljen javnosti krajem januara 2007. godine, kada je DOB, uz podršku gradskih vlasti, raspisao i konkurs za izbor organizacija koje bi u MKM-u dobile na dve godine prostor za rad i realizaciju programa. Projektom “MKM”, kako je tada rečeno na konferenciji za novinare, Beograd bi dobio prvi alternativni kulturni centar, čije bi programske aktivnosti osmišljavale same organizacije odabrane na konkursu.

Na osnovu Konkursa DOB-a, koji je bio otvoren do 1. marta 2007. godine i kojem je učestvovalo 28 organizacija/udruženja u oblasti kulture, odabrano je šest organizacija koje bi u dvogodišnjem periodu radile u prostoru MKM. MKM je zvanično otvoren 1. juna 2007. godine velikom žurkom i prezentacijom organizacija koje su odabrane na osnovu konkursa DOB-a, ali sa njima nikada nije potpisan bilo kakav ugovor, s obzirom da prostorni uslovi predviđeni konkursom nisu obezbeđeni (renoviranje MKM-a prvobitno je najavljeno do 1. maja 2007. godine, ali do danas nije završeno, uključujući podrumske galerijske prostorije i kancelarijski prostor u potkrovlju zgrade).

U pokušaju da ponovo pokrenu pitanje sudbine MKM-a, organizacije koje deluju u MKM-u organizovale su u junu 2008. godine regionalnu konferenciju “Samit nesvrstanih CK” posvećenu nezavisnim kulturnim centrima u regionu, u okviru koje je održan i okrugli sto s predstavnicima gradskih vlasti i DOB-a o budućnosti MKM-a i perspektivi drugih nezavisnih kulturnih centara u Beogradu. Na osnovu rasprave na konferenciji, objavljena je i publikacija.

 

Prezentacija i javna diskusija na temu: „Magacin u Kraljevića Marka – model prostora za savremenu nezavisnu produkciju“ održaće se 13. februara u 14.30h u prostoru Magacin, Kraljevića Marka br 4.

Za sve dodatne informacije možete nas konktatirati na mejlkoordinator@nezavisnakultura.net