POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI

Radionica “Pisanje predloga projekata”
Hotel Elegance, Zrenjaninski put 98a, Beograd
12 i 13. novembar 2012.

 

Organizacija: Asociacija nezavisna kulturna scena Srbije
Radionicu vodi: Predrag Cvetičanin, Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope

 

Agenda:

 

Ponedeljak, 12. novembar 2012.
10.00 – 12.00 – Kako se piše predlog projekta I (LFA – pristup logičke matrice)
12.00 – 12.15 – pauza za kafu
12.15 – 14.00 – Kako se piše predlog projekta II (standardni model predloga projekta)
14.00 – 15.30 – pauza za ručak
16.00 – 17.30 – Faza analize LFA (analiza stakeholdera i analiza problema)
17.30 – 18.00 – pauza za kafu
18.00 – 19.30 – Faza planiranja (definisanje logike intervencije)
20.00 – večera

 

Utorak, 13. novembar 2012.
10.00 – 11.30 – Faza planiranje (pretpostavke i rizici)
11.30 – 12.00 – pauza za kafu
12.00 – 13.30 – Monitoring i evaluacija
14.00 – 15.30 – pauza za ručak
16.00 – 17.30 – Faza planiranja (indikatori postignuća i izvori verifikacije)
17.30 – 18.00 – pauza za kafu
18.00 – 19.30 – prezentacije urađenih projekata
20.00 – večera

 
Putni troškovi i boravak učesnika su pokriveni od strane Asocijacije NKSS i Švajcarskog programa za kulturu za zapadni Balkan.

 

Uslovi/ ograničenja:
• Maximalan broj učesnika je 15
• Da učesnik/ca, sve vreme, oba dana, aktivno učestvuje u radu

 

Kriterijum:
Da je učesnik /ca član organizacije koja je deo Asocijacije „Nezavisna kulturna scena Srbije“

 

Prijava:
Rok: ponedeljak, 05. 11. 2011, 12.00 časova.
Formular možete skinuti na ovom linku.

 

Selekcija:
Prvih 15 učesnika koji se prijave učestvovaće u radionici