Odgovor Sekretarijata za kulturu na apel NKSS-a (24.3.2020. godine)

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) je 23. marta 2020. godine je uputila dopise Ministarstvu kulture i informisanja, Sekretarijatu za kulturu grada Beograda kao i Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama usled kritične situacije nastale uvođenjem vanrednog stanja zbog pandemije COVID-19 virusa. Više o sadržaju dopisa, možete pročitati ovde.

Usled zainteresovanosti o reakcijama nadležnih institucija na dopise, priložićemo vam zvanični odgovor koji smo dobili od Sekretarijata za kulturu od 24.marta 2020. godine. Na žalost, nije se uspostavio dalji dijalog sa njima, kako na naredni dopis Asocijacije, nije bilo odgovora.

Одговор Секретаријата за културу 24.03.2020