Saopštenje povodom završene akcije Fonda Solidarnosti

U ime Fonda solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije obaveštavamo javnost da je akcija solidarnosti uspešno završena i da je ukupno 177 kulturnih radnika i radnica iz čitave Srbije dobilo jednokratnu solidarnu pomoć.

 

Fond solidarnosti zajedno su osnovala udruženja Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Stanica Servis za savremeni ples, BAZAART i Međunarodno udruženje likovnih kritičara sekcija Srbija – AICA, kao privremeni zajednički projekat čija je osnovna funkcija solidarna pomoć ugroženim radnicima i radnicama iz polja kulture koji nisu dobili drugi vid pomoći od države Srbije ili lokalnih samouprava. Fond je nastao kao samoorganizovana mera pomoći kolega kolegama i reakcija na odsustvo ozbiljnih, promišljenih, dugoročnih mera države koje bi bile rezultat razumevanja prirode rada u kulturi i njegovog društvenog značaja.

Fond je kroz kampanju prikupljanja sredstava od međunarodnih fondacija sakupio ukupno 4.817.000,00 rsd, i to od Fonda za otvoreno društvo 3.000.000,00 rsd, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju 1.700.000,00 rsd i platforme FundAction 1.000 eur, a putem crowdfunding kampanje na platformi Donacije.rs prikupljeno je dodatnih 753.000,00 rsd. Sredstva su dodeljena na osnovu otvorenog javnog poziva koji je trajao od 16. jula do 6. avgusta 2020. godine i na koji je pristiglo 1668 prijava.

Osnovni kriterijumi za konačnu listu najugroženijih kolega bili su njihovo socijalno i stambeno stanje prema sledećim kategorijama:

  1. kategorija – samohrani roditelji dece uzrasta do 18 godina koji su u periodu vanrednog stanja ostali bez svih prihoda
  2. kategorija – pojedinci preko 65 godina starosti koji žive sami, bez druge značajne finansijske podrške, koji su u periodu vanrednog stanja ostali bez svih dodatnih prihoda u domaćinstvu i čija mesečna primanja po osnovu penzije i socijalnih davanja ne prelaze 25.000,00 rsd
  3. kategorija – član domaćinstva  sa decom koje je ostalo bez svih prihoda u periodu vanrednog stanja
  4. kategorija – pojedinci koji su ostali bez većine prihoda u domaćinstvu (jednočlanom, kao i višečlanom) u periodu vanrednog stanja.

Svaka od osnovne 4 kategorije bila je razdvojena na dve podkategorije po kriterijumu stambenog pitanja, odnosno da li podnosioci prijave plaćaju rentu ili ne za prostor u kome žive.

Nakon veoma obimnog i zahtevnog procesuiranja odobrena je i isplaćena 71 prijava iz I i II kategorije sa pojedinačnim iznosima od 30.000,00 rsd i 106 prijava iz IIIa kategorije sa iznosima od 28.800,00. Kako su isplate ovih sredstava bile solidarnog karaktera, Ministarstvo finansija je ove iznose oslobodilo plaćanja PDV-a.

Iako smo svesni da je ovo bila samo kap u moru sredstava potrebnih da se urušen, nezaštićen, neuređen sistem kulture podrži i da se umetnici i umetnice, kulturni radnici i radnice pomognu u ovim teškim okolnostima, ponosni smo na svoju inicijativu i na njene rezultate. Zahvaljujemo se svim donatorima, a posebno svim građanima koji su solidarno donirali sredstva tokom kampanje i omogućili da se poveća broj onih kojima smo mogli da preusmerimo pomoć.

Činjenica da se ovako veliki broj aktera u kuturi prijavio za pomoć iz Fonda solidarnosti, još jednom potvrđuje koliko je ruiniran sistem kulture u našoj zemlji i koliko su devastirajuće posledice višedecenijske nebrige i neupućenosti donosilaca odluka i kreatora kulturnih politika u Srbiji. Sa druge strane, ovakva akcija je pokazatelj da solidarnost i zajednički rad moraju postati modus operandi u svim oblastima našeg društva.

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

Udruženje likovnih umetnika Srbije

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

Stanica Servis za savremeni ples

BAZAART

Međunarodno udruženje likovnih kritičara sekcija Srbija – AICA