Saopštenje povodom konkursnih procedura Ministarstva kulture i informisanja

Nezavisna kulturna scena Srbije ponovo oštro osuđuje aktuelnu politiku finansiranja civilnog sektora u kulturi od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, ali i lokalnih nivoa vlasti. Praksa u okviru koje se konkursi za sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva (ali i drugih aktera u kulturi) raspisuju početkom godine, a rezultati objavljuju početkom maja tekuće godine jeste praksa ekonomskog i programskog iscrpljivanja i eksploatacije čitave kulturne scene. Ovim se onemogućava akterima u kulturi da svoj rad i programe planiraju i realizuju u prvoj polovini tekuće godine, da svoje programe saradnje, razmene i produkcije na vreme planiraju i dogovaraju sa saradnicima, partnerskim organizacijama i institucijama, a same organizacije i umetnici se stavljaju u nestabilan položaj neizvesnosti, dok inače prekarni uslovi rada u polju kulture postaju još teži. U situaciji kada je rad organizacija ugrožen efektima krize izazvane pandemijom virusa Covid 19, kada je jasno da su mere Vlade Republike Srbije za ublažavanje efekata krize u polju kulture usmerene na retke jednokratne mere finansijske pomoći samostalnim umetnicima, izostavljajući veliki broj kulturnih radnika i organizacija civilnog društva, te kada civilni sektor u kulturi radi pod dodatno otežanim uslovima ograničenih putovanja i fizičkih susreta, nadležno Ministarstvo nastavlja već dokazano lošu praksu zakasnelog izveštavanja o rezultatima konkursa koje sve aktere u kulturi dovodi u nezavidan položaj.

Smatramo da je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije obavezno da se bavi statusom, problemima i potrebama svih aktera u kulturi Republike Srbije, te da je obaveza i odgovornost Ministarstva da se za sektor kulture bori, da nalazi rešenja za postojeće probleme, da inovira svoje prakse u skladu sa potrebama korisnika, ali i u skladu sa okolnostima, te da predvodi inicijativu za opstanak, oporavak i budući razvoj sektora kulture u zemlji. U aktuelnoj situaciji nastaviti sa devastirajućom praksom kasnog informisanja korisnika o postojanju i iznosu finansijske podrške za programe tekuće godine je u najmanju ruku neodgovorno prema svima čije interese Ministarstvo treba da zastupa.

Zbog svega navedenog Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije će nastaviti da insistira na merama koje treba da obezbede dostojanstven rad organizacijama civilnog društva u polju savremene umetnosti i kulture, ali i svim drugim akterima u polju kulture čiji se položaj se sistematski iz godine u godinu urušava. Zahtevamo da se uvede praksa pravovremene realizacije konkursne procedure koja je organizovana u skladu sa potrebama korisnika uz uvažavanje prava na dostojanstven rad svih aktera u polju kulture. To podrazumeva da se konkursi raspisuju i realizuju u drugoj polovini prethodne godine kako bi programi i projekti mogli da počnu sa realizacijom u prvom mesecu godine za koju se konkuriše. Za unapređenje konkursnih procedura smo u više navrata predlagali rešenja, a o njihovoj implementaciji ćemo izvestiti javnost nakon objavljivanja rezultata konkursa.

Pozivamo i sve druge aktere u polju kulture da se zajedno izborimo za dostojanstvene uslove rada i odgovorne institucije sposobne da kreiraju razvojni ambijent za sektor za koji su nadležne.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije