Pomozite kampanju za novi prostor Plavog pozorišta

U nastavku delimo poziv za pomoć u pronalasku novog prostora naše članice Plavo pozorište.

 

Dragi prijatelji,

Mi smo Plavo pozorište, nezavisna savremena pozorišna trupa iz Beograda. Postojimo već više od 25 godina i trenutno se nalazimo na nekoj vrsti prekretnice, zbog čega nam je potrebna vaša pomoć.

Pre dva meseca smo bili prinuđeni da napustimo svoj radni prostor, u jeku pandemije Kovid 19, koja je već poprilično oštetila naše finansijske kapacitete. Nezavisna kultura je u Srbiji naročito teško pogođena, usled nepovoljne političke i ekonomske klime. Naše pozorište se susreće sa najvećim izazovom od svog nastanka. Da bi smo preživeli kao pozorište, potrebno je da obezbedimo novi prostor za svoj rad i zato smo započeli kampanju grupnog finansiranja.

Verujemo da postoji mnogo ljudi oko nas, koji mogu da se identifikuju sa našim težnjama i koji bi želeli da daju svoj doprinos.

Naša misija je promovisanje pozorišta kao mesta slobodnog i otvorenog uma, kroz teme i pozorišni jezik naših predstava, kao i kroz edukativne projekte u kojima primenjujemo pozorišne metode u osnaživanju ranjivih grupa, kao što su osobe sa hendikepom, migranti i mladi uopšte. Takođe, organizujemo internacionalne pozorišne festivale i radionice i sarađujemo sa brojnim savremenim i nezavisnim umetnicima. Naš cilj je promovisanje nezavisne kulture i neformalnog obrazovanja, kao i zastupanje marginalizovanih grupa.

Ukoliko ste voljni i u mogućnosti da pomognete, kao i da saznate više o nama i situaciji u kojoj smo se našli, molimo vas da posetite našu stranicu za grupno finansiranje: Fundraiser by Uros Jelic : Help Plavo Theatre at a Precipice (gofundme.com)

Ukoliko preferirate plaćanje u dinarima, molimo vas da uplate izvršite na račun Plavog pozorišta broj 205-22969-51 kod Komercijalne banke AD Beograd.

Bez obzira na to da li ste u mogućnosti da donirate, veoma bismo vam bili zahvalni ukoliko biste prosledili ovaj e-mail svima onima za koje smatrate da bi želeli da pomognu. Takođe vas molimo da podelite ovaj link sa svojim kontaktima na društvenim mrežama, kako bi što više ljudi, u što kraćem roku, saznalo za našu situaciju.

Sat otkucava a mi nemamo još mnogo vremena na raspolaganju.

Plavo Pozorište

 

Dear friends,

We are Plavo Theatre/ Plavo pozoriste, an independent contemporary theatre company from Belgrade, Serbia. We have been active for over 25 years and we are now at some kind of precipice, which is why we need your help.

Two months ago we were forced to leave our working space, in the midst of the Covid-19 pandemic, which already pretty much harmed our financial capacities. Independent culture is especially hard hit in Serbia, where the political and economic climate does not provide fertile soil for their growth. Our existence as a theatre is facing the biggest challenge since the beginning. We need to secure a new space for our work, in order to survive and because of that we started a crowdfunding campaign.

We believe that there are many people out there who can identify with our cause and who would like to contribute.

Our mission is to promote Theatre as a place of free mind, through the topics and theatrical language of our performances, as well as through educational projects, in which we apply theatre methods to empower vulnerable groups, like people with disabilities, migrants and youth in general. We also organize international theatre festivals and workshops and collaborate with various contemporary artists. Our goals are to promote independent culture and informal education, as well as to stand up for marginalized communities.

If you are willing and able to donate, as well as to learn more about us and our situation, please visit our crowdfunding page: Fundraiser by Uros Jelic : Help Plavo Theatre at a Precipice (gofundme.com)

Regardless of whether you can donate or not, we would also highly appreciate it if you could forward this e-mail to people you think would empathize and want to help us, as well as share the fundraising page to your contacts on social media, so that we can get the word out as fast as possible.

The clock is ticking for us, and we don’t have much time left.

Plavo Theatre