Jedanaesta redovna Skupština Asocijacije NKSS

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), najveća mreža civilnog društva u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, izabrala je 1. oktobra na izbornoj Skupštini održanoj preko Zoom aplikacije (1-2.10.2021) novi Upravni odbor i primila u članstvo još četiri organizacije iz Subotice, Beograda, Sremske Kamenice i Zrenjanina, potvrđujući još jednom potrebu za zajedničkim delovanjem radi rešavanja nagomilanih problema i demokratizacije polja kulture.

U UO NKSS izabrani su: Maja Ćurčić (Art Aparat), Marko Pejović (Hajde da) (zamenk predsednika), Vladimir Đurić (Umetnička Asocijacija Zrenjanin), Ivana Branković (PhotoExpo), Dušan Vulić (Patos), Vida Knežević (Kontekst) (predsednica), Aleksandar Gubaš (Knjigoskop).

U članstvo Asocijacije NKSS, koja sada okuplja 80 organizacija, inicijativa i pojedinaca iz više od 15 gradova širom Srbije, primljeni su: Centar za savremenu kulturu i umetnost, Subotica (Subotica), EUTERPA (Zrenjanin), CEPORA (Beograd) i Panonika (Sremska Kamenica).

Budući da se ove godine navršava 10 godina od osnivanja Asocijacije NKSS, bio je planiran program kojim bi se obeležio ovaj jubilej, međutim, zbog pandemije kovida-19, nisu postojali uslovi za takve aktivnosti.