Konferencija: Za dostojanstven rad u kulturi

Utorak, 25. oktobar, u 12.30 časova
Medija centar Beograd
Terazije 3

ZA DOSTOJANSTVEN RAD U KULTURI:
Konferencija povodom zahteva za blagovremeno raspisivanje godišnjih konkursa i rešavanja problema dugovanja za samostalne umetnike

Konferencija za medije se organizuje povodom kampanje „Za dostojanstven rad u kulturi“ koju potpisuju Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Stanica – Servis za savremeni ples, Udruženje likovnih kritičara AICA, Udruženje baletskih umetnika Srbije (UBUS), Udruženje kompozitora Vojvodine (UKV), Udruženje arhitekata Srbije (UAS) i Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), pozivajući Ministarstvo kulture i informisanja na odgovornost za kašnjenje rezultata konkursa za tekuću i lošeg planiranja raspisa konkursa za narednu godinu, kao i prolongiranje rešavanja problema dugovanja samostalnih umetnika.

Rezultati više konkursnih raspisa za finansiranje savremenog stvaralaštva i međunarodne saradnje u oblasti kulture su objavljeni sa zakašnjenjem od više od pola godine, iako je zakonski rok za realizaciju konkursa 60 dana. Zbog ustaljene prakse kasnog raspisivanja konkursa najveći deo umetničke produkcije u Srbiji biva blokiran u prvoj polovini godine.

Nagomilana dugovanja samostalnih umetnika koja nisu kreirali sami, uskraćuju im mogućnost za ostvarivanje prava na osnovno socijalno osiguranje, za sebe i svoje porodice. Aprila ove godine na inicijativu reprezentativnih udruženja formirana je Radna grupa sa predstavnicima Ministarstva kulture za konačno rešavanje ovog dugogodišnjeg problema. Precizni podaci o dugovanjima sa kojima se zbog neažurnosti Poreske uprave do sada spekulisalo, sada postoje, ali konačno rešenje problema nije izvesno.

Stoga, zahtevamo:
1. blagovremeno raspisivanje konkursa u poslednjem kvartalu tekuće za sledeću kalendarsku godinu;
2. hitan nastavak rada Radne grupe reprezentativnih udruženja i MKI na rešavanju problema dugovanja samostalnih umetnika;
3. odgovorno postupanje Ministarstva kulture u interesu svih aktera u polju kulture!

Učesnici konferencije će biti:
● Vida Knežević, predsednica Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS)
● Vahida Ramujkić, članica Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS)
● Jelena Vesić, predsednica Upravnog odbora Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbija
● Svetozar Krstić, zamenik predsednika Udruženja Baletskih Umetnika Srbije (UBUS)
● Marijana Cvetković, predsednica udruženja Stanica – servis za savremeni ples