Saopštenje Asocijacije NKSS povodom 08. marta

Pridružimo se današnjem Maršu za radna prava žena i platu za život!

Svim koleginicama, umetnicama, kulturnim radnicama, saradnicama, saborkinjama, svim radnicama, domaćicama i svim ženama želimo srećan 08. mart!

Danas posebno želimo da istaknemo značaj borbi koje su pokrenule naše koleginice i kolege, umetnice i umetnici, kulturne radnice i radnici a koje su usmerene na zaštitu radnih, ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih i svih drugih prava žena. Naša borba posebno u domenu borbe za dostojanstven rad u kulturi usmerena je na borbu za prepoznavanje umetničkog rada kao rada, za očuvanje slobode umetničkog delovanja, za prepoznavanje društvenog značaja umetničkog rada, za obezbeđivanje osnovnih dostojanstvenih uslova rada za sve umetnice i umetnike koji su trenutno u društvu svedeni na ekonomsku i socijalnu marginu, uglavnom bez ikakve zaštite, prava na plaćeno porodiljsko odsustvo, bolovanje, odmor, prava na adekvatnu materijalnu naknadu za sopstveni profesionalni rad. 

Naša borba je usmerena i na odgovorno upravljanje javnim resursima u domenu kulture (javnim budžetima, infrastrukturom i javnim institucijama) koje moraju biti servis i podsticaj čitavoj umetničkoj sceni i glavni motor kreiranja razvojnog ambijenta umetnosti i kulture naše zemlje a ne plen nečijih političkih i ekonomskih interesa bez ikakve kontrole predstavnika struke i javnosti. 

Borimo se za nove modele upravljanja koji su usmereni ka međusobnoj podršci, saradnji i solidarnosti. Borimo se za feminizaciju kulturnih politika a protiv patrijarhalnih vrednosti koji dodatno prikrivaju ekploataciju umetničkog rada. Borimo se za dostojanstvene uslove rada u polju umetnosti i kulture i za slobodu umetničkog ispoljavanja i izražavanja. 

Stojimo solidarno sa svim drugim borbama za slobodu i prava na dostojanstven život i rad svih potlačenih i eksploatisanih, iz sistema isključenih i  nevidljivih i podržavamo danas najavljeni Marš žena.

Zato pozivamo sve koleginice i kolege, umetnice i umetnike, radnice i radnike u kulturi da se pridruže Maršu za radna prava žena i platu za život, koji će krenuti danas sa Trga Slavija u 17:30h!

Solidarno!

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije