#nisamujavnominteresu

Kad javne institucije na konkursima odbiju da podrže projekte za rad sa mladima, produkciju predstava ili izložbi, komisije u obrazloženju uvek navedu da odbijeni projekat nije u skladu s javnim interesom. Mi smo se konačno prepoznali. Možda se prepoznajete i vi?

Pozivamo vas da dopišete zašto mislite da niste u javnom interesu. To možete uraditi ovde.

U nastavku su svi koji su se do sada prepoznali:

Radim posao institucija / nisam u javnom interesu
Nemam kulturni centar u svojoj opštini / nisam u javnom interesu
Moju struku ne pronalaze u PIO fondu / nisam u javnom interesu
Radim projekat s decom i mladima / nisam u javnom interesu
Popovima je otpisan dug, a meni nije / nisam u javnom interesu
Nemam penziju / nisam u javnom interesu
Ne znam kada će sledeća plata i odakle / nisam u javnom interesu
Ne znam da li ću moći da realizujem program do polovine godine / nisam u javnom interesu
Nema mesta za decu u vrtiću / nismo u javnom interesu
Nemam gde da držim probe / nisam u javnom interesu
Nemam zdravstveno osiguranje / nisam u javnom interesu
Za vreme korone nisam dobila nikakvu pomoć / nisam u javnom interesu
Porodiljsko mi je 8 hiljada mesečno / nisam u javnom interesu
Ja sam umetnica / nisam u javnom interesu
Neću da robujem stranoj kompaniji / nisam u javnom interesu
Idem na proteste / nisam u javnom interesu
Nemam ugovor / nisam u javnom interesu
Vozim bicikl / nisam u javnom interesu
Idem javnim prevozom / nisam u javnom interesu
Penzioner sam / nisam u javnom interesu
Ograničena su sredstva u budžetu / nisam u javnom interesu
Lokalna samouprava mi ne uplaćuje poreze i doprinose / nisam u javnom interesu
Moja praksa konstantno mora da bude u hiperprodukciji / nisam u javnom interesu
Nemam para da platim svoje saradnike/ce i koleginice/ge / nisam u javnom interesu
Moje školovanje nije važno / nisam u javnom interesu
Poštar sam / nisam u javnom interesu

Podržavamo radnike pošte u štrajku i borbi za svoja prava i nije nam bilo teško da ove male znakove pažnje sami isporučimo nadležnima.