Saopštenje povom problema sa kojima se suočavaju muzičari

Nedavno su muzičari Beogradske filharmonije javno izneli mnogobrojne probleme u vezi sa uslovima rada i životnim položajem umetnika ove značajne institucije. Nekoliko dana kasnije oglasili su se i muzičari Orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu pridružujući se protestnom glasu svojih kolega iz Beograda. Ovom prilikom, kao umetnice i umetnici iz cele Srbije, kulturne radnice i radnici, sa statusom samostalnih umetnika ili sa neregulisanim statusom, želimo da se pridružimo našim kolegama u borbi, da podsetimo na nebrigu nadležnog ministarstva i sa tim u vezi na niz akcija koje smo tim povodom pokrenuli tokom prethodnih godina u okviru kampanja „Za dostojanstven rad u kulturi“ i „Nisam u javnom interesu“. Godinama ukazujemo na netransparentne procedure i niz zloupotreba u distribuciji javnih sredstava i na republičkom i na lokalnom nivou u sektoru kulture, na netransparentno i nekompetentno upravljanje javnim resursima kulture, uključujući i javne institucije, najčešće kroz mehanizam partijskog zapošljavanja i izostanak transparentnih procedura za izbor uprava javnih institucija, ali i niz drugih zloupotreba i pritisaka koji se vrše na umetnike u različitim sektorima rada. Prošle godine bili smo svedoci i brutalnog javnog targetiranja umetnica i umetnika od najviših državnih zvaničnika bez ikakve reakcije nadležnog ministarstva.

Sektor kulture i umetnosti se godinama urušava, a rad svih nas kao umetnica i umetnika se kontinuirano iz godine u godinu degradira i svodi na status socijalne nestabilnosti i potpune ekonomske margine. Ovo je rad koji je usmeren na opšti društveni interes i realizuje se u domenu javnog dobra, rad koji postavlja temelje budućih pravaca razvoja jednog društva. Takođe, ovaj sektor promišlja i kreira vizije i alternative za budućnost, preispituje sopstvenu prošlost, tradiciju i znanja onih koji su stvarali pre nas, a takođe i testira, a onda i nudi i proizvodi nova iskustva, veštine i znanja. U vremenima velikih kriza, ekonomske nestabilnosti, zdravstvenih kriza, sve većeg broja ratnih sukoba širom sveta, ozbiljno ugroženog ekološkog balansa na planeti i niza drugih izazova sa kojima se suočavamo, (u lokalnom kontekstu čitava 2023. godina svedoči o jednoj od ozbiljnih ekonomskih i društvenih kriza sa kojom smo se kao društvo suočili), međusobna solidarnost, razumevanje, briga za život, kako onaj ljudski tako i sav život u prirodi čiji smo deo, trebalo bi da predstavljaju nužne prioritete svih nas. Nažalost odgovorne institucije već duži niz godina pokazuju potpuni izostanak razumevanja izazova sa kojima se suočavamo i svojim autoritarnim neukim lutanjima pojedinaca bez kompetencija na odgovornim pozicijama dodatno urušavaju postojeće društvene resurse, novac svih nas, javne institucije, infrastrukturu koje je čitavo društvo generacijama stvaralo.

Imajući u vidu brojne neregularnosti izbornog procesa, čitav sistem delegiranja odgovornosti i upravljanja zajedničkim resursima se dovodi u pitanje, o čemu smo više puta govorili, posebno u vezi sa realizacijom javnih konkursa u polju kulture na lokalnom i republičkom nivou. Isti princip nebrige, autoritarnosti, isključivosti, izostanka iskrenog dijaloga i saradnje sa umetnicama i umetnicima iz svih oblasti kulturnog i umetničkog rada demonstrirale su nadležne lokalne i republičke institucije koje bi morale biti servis svih nas.

Dokle će naš rad da bude nipodaštavan na brutalan i besraman način od strane onih koji bi upravo trebalo da vode brigu o dostojanstvenim uslovima rada i razvoja našeg sektora? Dokle će naši uspesi i rezultati na međunarodnom planu da budu ignorisani samo zbog našeg prava na slobodno mišljenje i izražavanje? Dokle će umetnice i umetnici kojima profesionalna etika nalaže da konstantno dovode u pitanje aktuelne sisteme i traže vizije budućnosti biti mete zbog svojih kritičkih stavova? Dokle će oni kojima smo poverili brigu o sektoru kulture da devastiraju naše polje i resurse svojim neznanjem i izostankom odgovornosti? Dokle će odgovorni da ćute ili da se kriju iza svojih silom nametnutih pozicija moći?

Zato pozivamo sve aktere u polju kulture da sopstvene kapacitete, koje uprkos dugogodišnjim pritiscima i nebrizi i dalje sami razvijamo svojim neumornim radom, udružimo u zajedničkoj borbi za odbranu polja kulture od daljeg urušavanja, za odbranu društvenih resursa od nebrige i neodgovornosti nekompetentnih, a politički podobnih pojedinaca. Da se udružimo u procesu zajedničkog promišljanja novih, naših institucija, te političkih alternativa razarajućem kapitalističkom sistemu koji konstatno proizvodi duboke društvene krize u kojima se nalazimo. Da solidarno delujemo za bolje uslove života i rada u polju kulture i umetnosti u Srbiji, ali i da solidarno delujemo sa drugim borbama u našem društvu, za bolju budućnost svih u našoj zemlji.

Za dostojanstven rad u kulturi, za dostojanstven rad umetnica i umetnika posvećenih javnom interesu našeg društva. Za kulturu i umetnost kao drutšveno dobro. Za dostojanstven rad svih radnica i radnika. Za očuvanje javnog dobra svih nas u svim segmentima rada, našeg životnog okruženja i društva.

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije