Poslati dopisi Ministarstvu i Sekretarijatu za kulturu

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije uputila je Dopis Ministarstvu kulture Republike Srbije povodom rezultata konkursa u oblasti savremenog stvaralaštva koje Ministarstvo kulture kao nadležna institucija još uvek nije objavilo, iako je zakonski rok za neke od konkursa istekao pre više od 90 (slovima: devedeset) dana, odnosno tri meseca. Postavlja se pitanje zašto rezultati kasne u ovoj meri i zašto je sektor za savremeno stvaralaštvo kontinuirano marginalizovan. Pored zahteva da se rezultati objave u najkraćem mogućem roku, Asocijacija NKSS zahteva obrazloženje za probijanje zakonskog roka.

Istovremeno, Asocijacija je uputila Dopis i Sekretarijatu za kulturu grada Beograda povodom izostanka raspisa konkursa za finansiranje i/ili sufinansiranje projekata iz kulture i umetnosti iz Budžeta grada Beograda za 2024. godinu. Sekretarijat za kulturu se ovim povodom nije oglasio čak ni saopštenjem, pa se postavlja pitanje, s obzirom na to da je u trenutku slanja ovog dopisa kraj drugog kvartala 2024, da li će konkursa uopšte i biti, a ukoliko ne, zašto? Kako je moguće da Grad Beograd nije raspisao konkurse namenjene kulturi i umetnosti u godini kada se organizuje dvomesečna manifestacija “Beogradski dani porodice” upravo iz budžeta glavnog grada?