Poziv na protestnu akciju!

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije i Stanica Servis za savremeni ples pozivaju umetnike, umetnice, kulturne radnike i radnice, institucije, istraživače i istraživačice, saradnice i saradnike i sve druge koji realizuju projekte iz kulture, da predaju formulare sa informacijama o projektima na pisarnici Sekretarijata za kulturu grada Beograda kao i žalbe zbog neobjavljivanja rezultata konkursa na pisarnici Ministarstva kulture.

Okupljanje je u sredu 26. juna u 10h  na Trgu Nikole Pašića 6.

 

Sekretarijat za kulturu grada Beograda ove godine nije raspisao konkurse za kulturu i time je uskratio podršku velikom broju umetničkih programa koji se realizuju u ovom gradu,  čime je ozbiljno ugrožena umetnička produkcija domaćih autorki i autora. Pozivamo sve aktere iz sektora kulture da preuzmu formular za informacije o projektima koji su realizovani ili su planirani u 2024. godini, i da ga donesu u 2 primerka kako bi  u kolektivnoj akciji jedan predali na pisarnici Sekretarijata za kulturu a drugi ostavili koordinatorima akcije koji će prikupiti podatke o umetničkim i kulturnim programima grada Beograda koji su ostali bez podrške ove godine. Želimo da uputimo jasan zahtev da se priloženi programi, projekti i manifestacije podrže, bilo da su već realizovani od početka godine, da je realizacija u toku ili da se realizacija planira za drugu polovinu godine.

 

Nakon što svi projekti / programi  budu predati Sekretarijatu krenućemo ka Ministarstvu kulture i pozivamo sve kolege da popune formulare za žalbu i zahtev za objavu rezultata i da se pridruže akciji  predaje žalbi zbog kašnjenja rezultata konkursa od preko tri meseca za oblasti savremenog stvaraštva koje obuhvataju ples, pozorište, film, decu i mlade, ugrožavajući rad stotina organizacija i hiljada umetnika.

Naša trasa obuhvata dve institucije od kojih zavise uslovi rada umetnica i umetnika i mogućnost umetničke produkcije u gradu i državi. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije poziva nadležne institucije, ministra kulture Nikolu Selakovića, sekretarku za kulturu Sekretarijata za kulturu grada Beograda Natašu Mihailović Vacić, da u što hitnijem roku odgovore na podnete žalbe i prijave programa i projekata.

 

Linkovi za preuzimanje formulara:

Formular za informacije o programu/projektu koji se planira/realizuje u 2024.godini

Formular za žalbu i zahtev za objavu rezultata konkursa Ministarstva kulture