Foto: Luka Knežević Strika

Foto: Luka Knežević Strika

Foto: Luka Knežević Strika

Predate žalbe i formulari Gradu i Ministarstvu kulture

Danas je održana protestna akcija na Trgu Nikole Pašića 6 povodom kršenja Zakona o kulturi od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda i kršenja uredbe o roku i načinu objavljivanja rezultata konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije, čime je naneta šteta brojnim organizacijama i pojedincima na nezavisnoj umetničkoj sceni u Srbiji, a posledično i njihovoj brojnoj i raznovrsnoj publici. Akciju su inicirale Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije i reprezentativno udruženje Stanica Servis za savremeni ples, a podržale su je brojne kolege i koleginice.l

Radnice i radnici u kulturi koji svoje projekte finansiraju i sufinansiraju sredstvima sa javnih konkursa, predali su danas u velikom broju formulare sa informacijama o svojim programima i manifestacijama na pisarnici Sekretarijata za kulturu grada Beograda čime su uputili formalni zahtev Sekretarijatu da se priloženi programi podrže. Programe za ovu godinu nije moguće planirati s obzirom na to da se prva polovina godine završila, a  konkurs nije raspisan.  Zahtevamo hitnu reakciju i odgovor Sekretarijata kako bi šteta koja je već naneta radnicima u kulturi i njihovoj publici bila koliko-toliko sanirana.

Druga adresa kojoj su se radnici u kulturi danas formalno obratili bilo je Ministarstvo kulture Republike Srbije. Na pisarnici Ministarstva podnete su žalbe i zahtevi za objavu rezultata budući da su odavno prekoračeni svi rokovi.

Zahtevamo od nadležnih  institucija da, u što hitnijem roku, odgovore na podnete žalbe i predloge programa i projekata, kao i da obaveste javnost o tome kako je utrošen novac namenjen konkursima u kulturi.

Svi koji nisu bili u mogućnosti danas da učestvuju u zajedničkoj akciji predaje dokumenata, mogu to uraditi i samostalno u narednom periodu.

Linkovi za preuzimanje formulara:

Formular za informacije o programu/projektu koji se planira/realizuje u 2024.godini

Formular za žalbu i zahtev za objavu rezultata konkursa Ministarstva kulture